Kako notranja revizija pomaga pri poslovanju podjetja?

Notranja revizija je za vsa podjetja, ki so večja od treh zaposlenih, nujna, saj pride lahko do napak, ki so lahko storjene povsem nenamerno in ogromno koštajo. Gre za računovodske in druge pomembne dokumente, ki morajo biti povsem urejeni in sproti zaradi samega poslovanja podjetja in transparentnosti ter zaupanja vanj s strani kupcev. Notranja revizija se običajno izvaja enkrat do dvakrat letno, da se korigira poslovanje in opozori na pomanjkljivosti, bolje da to stori revizor, kot inšpektor, ki lahko kaznuje z visokimi kaznimi, če kaj ni v redu.

notranja revizija

Včasih napake naredimo, ne da bi sploh vedeli in notranja revizija jih bo odkrila še pravočasno, preden pride do posledic, ki so lahko tudi dolgoročne in usodne. Običajno jo izvajajo zaposleni sami, vendar morajo biti za to tudi zelo usposobljeni ter zanesljivi, pošteni in ne podvrženi podkupninam ali koristim. Najbolje je, da se sodeluje tudi z zunanjim partnerjem, ki lahko usposobi zaposlene do te mere, da znajo pravilno revidirati in hkrati lahko preveri, če rje res vse v redu.

Notranja revizija pa je obvezna za večja podjetja, ponavadi je revizorjev več, da kontrolirajo delo drug drugega in je poslovanje podjetja zares tudi transparentno ter čisto, kar je za vse dobro, tako za zaposlene kot stranke in lastnike.  Notranja revizija namreč pravočasno omogoči, da se lahko odpravijo napake takoj, ko so bile opažene in se podjetje pravočasno pripravi na nadaljnje ukrepe ali izobraževanje, popravke, če je to potrebno. Ponavadi je, kajti napake vedno nastanejo ali zaradi pomanjkanja informacij, znanja ali iz malomarnosti, redko pa so tudi namerne.

Seveda je treba reagirati na čisto vsako tudi najmanjšo napako in jo odpraviti v čim krajšem možnem času. Tako bo podjetje poslovalo še dolgo in želo vlek ugled pri strankah, drugače lahko tudi zatone, česar pa si gotovo nihče od deležnikov ne želi. Usposobite se za notranjega revizorja.